Poslanstvo podjetja FC MODUL d.o.o. je oskrbovanje industrije z elementi in sistemi - vibracijskimi dodajalniki  (vibration feeders) za  avtomatsko dodajanje  polizdelkov  v skladu z željami in potrebami  naročnika.

Prednostna naloga pri izvajanju poslanstva je vzdrževanje in širitev strokovnega znanja zaposlenih. Le s pomočjo znanja in izkušenj svojih zaposlenih in izbranih kakovostnih dobaviteljev bo podjetje tudi v bodoče sposobno vzorno opravljati svoje poslanstvo.

Zavezani smo k izpolnjevanju zahtev naročnikov, zakonskih zahtev in nenehnemu izboljševanju  učinkovitosti sistema vodenja kakovosti.
Pomembno je tudi vzpostavljanje partnerskih odnosov z dobavitelji, katerih izdelke vgrajujemo in s pomočjo katerih obogatimo svoje delo in zagotovimo kakovostno izvedbo projektov.

Naša vizija je  postati vodilni tovrstni proizvajalec v panogi na območju Slovenije in razširiti področje prodaje  namenskih dodajalnih naprav  na sosednje trge Evropskih držav in izven.

Postavljeno vizijo bomo lahko dosegli z usmerjenim prizadevanjem vseh zaposlenih
v naslednje splošne cilje:

- širjenje inovativnih rešitev na vseh segmentih avtomatskega dodajanja polizdelkov
- usposabljanje kadra
- rast kapacitete proizvodnje